Od této neděle opět pokračuje po mši sv. v 11 hodin naše NEDĚLNÍ ŠKOLA. Půlhodinka vyprávění o pravdách víry. Srdečně zveme.

V úterý v 18 hodin na faře je další setkání zájemců o křest, biřmovaní, sv. zpověď a 1.sv.přijímání.

V úterý je památka sv. Antonína, opata. Ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů .V pátek je památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a sv. Šebestiána, mučedníka. V sobotu je památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Příští neděle je 3.v mezidobí a je Nedělí Božího slova.

V sakristii jsou stále ke koupi nástěnné a stolní kalendáře.

Před týdnem po mši sv. proběhlo milé setkání nás farníků a přátel farnosti. Děkujeme “společenství našich maminek” za přípravu “svátečního svařáku”.

Kategorie: Ohlášky