Každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15.45 hodin se modlíme v bazilice Křížovou cestu.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je další pokračování naší Nedělní školy.

V úterý v 18 hodin na faře je pravidelná příprava na svátosti.

V pátek je první pátek v měsíci. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství. Společnou adoraci od 15:30 povedou naši bohoslovci z kněžského semináře. Mši sv. od 16:30 budou celebrovat představení našeho kněžského semináře.

Kategorie: Ohlášky