V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. 

Katechumenát v naší farnosti
V  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V úterý 20.června v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce.

V pondělí je památka  bl.Marie Antoníny Kratochvílové, pany a druhů, mučedníků. V úterý je památka sv.Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve, ve čtvrtek je památka sv.Víta, mučedníka, v pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce  Panny Marie.

Příští neděle je 11.v mezidobí.

Dnes v 19 hodin  v naší bazilice je koncert mezinárodního ženského pěveckého sboru VIVA VOCE.

V pátek 16.6. v 19.30 hodin zazní v naší bazilice slavná Mše C dur od Ludwiga van Beethovena. Účinkuje Pěvecký sbor ČVUT a Pražští pěvci.

Kategorie: Ohlášky