Nedělní mše sv. do 3. 9. jsou jen v 11 hodin a v 16:30. Mše sv. v 9 hodin bude až v neděli 10. 9. a bude sloužena v latině. Tento den po mši sv. v 11 hodin začne také další ročník naší Nedělní školy.

V pondělí 28. 8. je slavnost sv. Augustina, učitele církve, a 29. 8. je památka umučení sv. Jana Křtitele. Tento den oslaví své 75. narozeniny náš arcibiskup Jan.

1. 9. je první pátek v měsíci. Je to den modliteb za povolání ke kněžství, řeholnímu stavu a za rodiny. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti oltářní, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství. Od 15:30 hodin následuje společná adorace, kterou povedou bratři Františkáni a mši sv. v 16:30 bude sloužit provinciál řádu P. Jakub Sadílek, OFM.

Neděle 3. 9. je 22. v mezidobí s požehnáním pro žáky a studenty.

V pondělí 4. 9. je v 9 hodin mše sv. s otcem arcibiskupem Janem pro studenty Arcibiskupského gymnázia na zahájení školního roku. V úterý 5. 9. v 18 hodin je na faře další pokračování přípravy na svátosti. V pátek 8. 9. je svátek Narození Panny Marie.

V neděli 10. 9. slavíme 23. neděli v mezidobí. Mše sv. jsou již v 9, 11 a 16:30 hodin. Večer v 19 hodin začíná 5. ročník našeho festivalu Nedělní varhanní hudba.

Kategorie: Ohlášky