Dnes po mši sv. v 11 hodin je další pokračování naší Nedělní školy. Tématem bude milost posvěcující a pomáhající…

Od Adventu loňského roku probíhá v levé lodi naší baziliky výstava obrazů doc. Petra Pavlíka, akademického malíře, scénografa a pedagoga. V pondělí 30. ledna v 15 hodin proběhne prohlídka komentovaná samotným autorem.

V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů. Po mši sv. v 18 hodin na faře je další setkání s přípravou na svátosti.

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. se svěcením svící je v 16.30 hodin. Upřímně zveme.

V pátek je první pátek v měsíci a zároveň památka sv.Blažeje, biskupa a mučedníka. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství. Společnou adoraci od 15:30 povedou Sestry Ježíšovy. Mši sv. od 16:30 bude celebrovat biskup. Mons. Zdenek Wasserbauer. Na závěr mše sv. budeme udělovat Svatoblažejské požehnání. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 5. v mezidobí.

V sobotu 11 února je památka Panny Marie Lurdské – světový Den nemocných. Při mši sv. v 16.30 hodin budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří máte zájem tuto svátost příjmout, prosíme, přihlaste se v sakristii.

Kategorie: Ohlášky