Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem bude svatá zpověď…

Katechumenát v naší farnosti
V  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. Další setkání je 23.května.

Dnešní sbírka je určena pro pronásledované křesťany. Děkujeme za Vaší štědrost.

Zítra 15.května Vás zveme v 17.30 hodin do katedrály, kde bude sloužena mše sv.ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po skončení je průvod na Karlův most s následujícím programem NAVALIS. Všechny informace najdete na vývěsce.

V úterý je svátek sv.Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, v sobotu památka sv.Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Od čtvrtka 18.května začíná novéna k Duchu Svatému.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Kategorie: Ohlášky