Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem bude jak prožít sv.zpověď a jak se na ní připravit…

Katechumenát v naší farnosti
V  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V toto úterý, 23.května v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce.

V pátek je památka sv.Filipa Neriho, kněze a v sobotu sv.Augustina z Canterbury, biskupa. Sobotní podvečerní mše sv. je z vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého. V neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého.

Po celý týden se modlíme novénu k Duchu Svatému.

Kategorie: Ohlášky