Dnes v 11 hodin uzavíráme oslavy 130 let od posvěcení naší baziliky. Při mši sv. zazněla Missa In Es od Karla Martínka v podání sborů Kantika a Parola Litovel a sbor farnosti Jesenec u Prostějova.

V úterý je památka biskupa sv.Wolfganga. Ve středu je slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v ten den budou tři . První v 8 hodin ráno, další v poledne a pak odpolední v 16.30.hodin.

V tyto dny můžete získat plnomocné odpustky za duše v očistci.,

Ve čtvrtek 2.listopadu v 15 hodin se sejdeme na Vinohradském hřbitově před kaplí sv.Václava a pak přejdeme ke kněžskému hrobu, kde se pomodlíme růženec. Srdečně Vás zveme.

V pátek je první pátek v měsíci – Den modliteb za duchovní povolání a za rodiny. Od 14:00 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. V 15:00 je modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství. Od 15:30 hodin začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, kterou povedou sestry Sv.Kříže. V 16:30 hodin následuje mše svatá, kterou slouží náš arcibiskup Jan Graubner. Upřímně Vás zveme.

V sobotu je památka sv.Karla Boromejského, biskupa.

Příští neděle je 31. v mezidobí.

———————————————

V sobotu 25.listopadu uplyne 135 let od položení základního kamene vinohradské baziliky minor sv.Ludmily v roce 1888. V tento den bude od 14 hod. komplexní komentovaná prohlídka baziliky s odborným výkladem Mgr.Michaela Soukupa, kulturního publicisty a autora první obsáhlé publikace věnované vinohradské svatyni. Posluchače seznámí s pozoruhodnou historií chrámu , jeho nádhernou výmalbou, okenními vitrážemi a veškerým umělecky hodnotným mobiliářem.

V 16.30 hod. následuje slavnostní mše sv. kterou doprovodí dětské pěvecké sbory v rámci Janušova festivalu.

Kategorie: Ohlášky