Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek je památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele Církve, v sobotu je památka sv.Martina, biskupa.

Příští neděle je 32. v mezidobí.

Dnes vzadu na stolečku jsou složenky k podpoře křesťanských sdělovacích prostředků. Chcete- li podpořit toto dílo, prosíme, použijte tuto formu.

Zveme Vás na další ročník Deskových her v sobotu 11.listopadu do budovy Arcibiskupského gymnázia. Podrobnosti jsou na vývěsce a webu farnosti.

V neděli 12.listopadu Vás zveme večer v 18.30 hodin na umělecký komponovaný pořad LUDMILINO

MEMENTO.

V sobotu 25.listopadu uplyne 135 let od položení základního kamene vinohradské baziliky minor sv.Ludmily v roce 1888. V tento den bude od 14 hod. komplexní komentovaná prohlídka baziliky s odborným výkladem Mgr.Michaela Soukupa, kulturního publicisty a autora první obsáhlé publikace věnované vinohradské svatyni. Posluchače seznámí s pozoruhodnou historií chrámu , jeho nádhernou výmalbou, okenními vitrážemi a veškerým umělecky hodnotným mobiliářem. V 16.30 hod. následuje slavnostní mše sv. kterou doprovodí dětské pěvecké sbory v rámci Janušova festivalu.

Kategorie: Ohlášky