V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu památka patronky všech hudebníků sv.Cecílie, panny a mučednice, v pátek památka sv.Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků.

V sobotu 25.listopadu uplyne 135 let od položení základního kamene  naší baziliky sv.Ludmily v roce 1888. V tento den bude od 14 hod. komplexní komentovaná prohlídka baziliky s odborným výkladem Mgr.Michaela Soukupa. Posluchače seznámí s pozoruhodnou historií chrámu, jeho nádhernou výmalbou, okenními vitrážemi a veškerým umělecky hodnotným mobiliářem. V 16.30 hod. následuje slavnostní mše sv. kterou doprovodí dětské pěvecké sbory v rámci Janušova festivalu.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále. Závěr církevního roku.

Děkujeme všem, kteří přispěli na Papežské misijní dílo koupí kalendářů a nejen to. Vybrala se částka 16.859 Kč. Děkujeme za organizaci paní Kláře a slečně Báře.

Blíží se adventní trhy a proto ve všední dny a v neděli bude otevřený boční vchod zprava od metra. Těsně před bohoslužbou se hlavní vchod vždy uzavře. Jde o to, aby mše sv. nebyly narušeny “náhodnými návštěvníky.”

Kategorie: Ohlášky