Sekta Shincheonji bez příkras

Vážení farníci a návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit, že v okolí našeho kostela již několik let působí členové náboženské skupiny Sinčchondži (Shincheonji), kteří se snaží oslovovat především mladé lidi včetně katolíků, často i za cenu lží a pomluv. Díky skupině lidí, kteří mají s tímto hnutím osobní zkušenost, se nyní podařilo spustit nový informační web Číst více…

Mše sv. s doprovodem sboru Cantus amici

V neděli 3. dubna při mši sv. v 11 hodin zazní v našem kostele Missa brevis, kterou napsal italský renesanční skladatel Andrea Gabrieli. Účinkují Cantus amici pod vedením Lukáše Dobrodinského. Můžete se těšit také na skladbu Jesu, dulcis memoria, kterou zkomponoval Tomas Luis de Victoria.

Mše sv. za mír nejen na Ukrajině

Zveme vás na mimořádnou mši sv., která se uskuteční v kostele sv. Ludmily v neděli 6. března od 18 hodin. Bude obětována za mír na Ukrajině a všude, kde se válčí. Celebrovat bude P. Jakub Berka, záštitu udělila starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. V neděli v 15 hodin se také uskuteční ekumenická Modlitba za Ukrajinu na náměstí Míru. Další informace Číst více…

Život naší farnosti od 7.neděle v mezidobí k osmé…

V úterý je svátek Stolce sv. apoštola Petra, ve středu památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníka a v sobotu je sobotní památka Panny Marie. Dnes vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Sesbírané peníze předáme Sv. otci Františkovi, aby mohl pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Děkujeme za Vaší štědrost. Příští neděle je 8. v mezidobí a při mši sv. v 11 Číst více…