Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

Po celý červenec a srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění. Dnes v 19.45 hodin na nádvoří Strahovského kláštera je Koncert 2.ročníků Strahovských nocturen. Srdečně zveme. V pondělí je památka sv.Prokopa, opata, v úterý je Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice ke dvanácté neděli v mezidobí…

Velké poděkování patří naším milým farníkům při organizaci NOCI Kostelů. Během pestrého programu náš chrám navštívilo cca 2.800 návštěvníků. Dnes při mši sv. v 11 hodin oslaví 3 děti z naší farnosti své 1.sv.přijímání. Zítra je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Zveme Vás do Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Seslání Ducha Svatého k slavnosti Nejsvětější Trojice…

Zítra je slavnost sv. Norberta, zakladatele našeho řádu, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Barnabáše, apoštola. Příští neděli na Nejsvětější Trojici v 11 hodin bude křest a 1.svaté přijímání dětí naší farnosti. Zveme na tuto slavnost všechny děti. Mše sv. bude patřit právě jim. V ten den uzavřeme naší Číst více…

Život naší farnosti od 7.neděle velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha Svatého…

V pondělí je památka sv. Zdislavy. V úterý je svátek Navštívení Panny Marie a zároveň poslední Májová pobožnost. Ve středu je památka sv.Justina, mučedníka a v pátek je první pátek v měsíci. V ten den je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Ve středu 1.června Vás zvou naše sestry františkánky na Den otevřených dveří do Křesťanského domu mládeže. Číst více…

Život naší farnosti od 5.neděle velikonoční k šesté…

Svatojánské slavnosti Navalis Dnes proběhne již 14. ročník obnovených slavností Navalis pod Karlovým mostem. Podrobné informace o této jedinečné akci naleznete na plakátku v předsíni kostela nebo na webu Svatojánských slavností Navalis. V pondělí je svátek sv.Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Vzpomínková mše sv. za P. Karla Kratinu V úterý 17. května 2022 bude v kostele sv. Ludmily Číst více…

Vzpomínková mše sv. za P. Karla Kratinu

V úterý 17. května 2022 bude v kostele sv. Ludmily od 16:30 sloužena vzpomínková mše sv. za statečného kněze a mučedníka P. Karla Kratinu (15. února 1881 – 15. února 1945) – jediného římskokatolického kněze, který byl popraven nacisty v nechvalně proslulé pankrácké sekyrárně. Celebrantem vzpomínkové mše sv. bude P. Jakub Karel Berka, O.Praem. Po bohoslužbě (cca v 17:15) následuje obsáhlá přednáška Číst více…

Život naší farnosti v prvním květnovém týdnu…

V pondělí je památka sv.Atanáše, biskupa a učitele Církve.V našem řádu je svátek Přenesení ostatků sv.Norberta na Strahov. V úterý je svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů. V pátek sv.Jana Sarkandra. 6.května je první pátek v měsíci, kdy od 14 hodin je adorace, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství a v 15.30 hodin vede hnutí Fokoláre společnou adoraci, která Číst více…