Plakátek modliteb za povolání 2023–2024

Program prvních pátků od září 2023 do srpna 2024

První pátky v měsíci u sv. Ludmily tradičně patří modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a farností, mše sv. budou sloužit biskupové, představitelé řeholních společenství nebo rektor semináře. Datum Kdo vede adoraci Mši sv. slouží 1. září Bratři františkáni P. Jakub Sadílek, OFM, provinciál 6. Číst více…

Poděkování za 35 let kněžství

Kněží, kteří byli vysvěceni v roce 1988 se v úterý 27. června ve 12 hodin sejdou v naší bazilice sv. Ludmily, aby poděkovali při mši sv. za 35 let svého kněžství. Děkovnou bohoslužbu s nimi bude slavit jejich bývalý rektor semináře a nynější biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Zveme všechny přátelé zblízka i zdaleka.

Vystoupení pěveckých sborů církevních gymnázií

Srdečně vás zveme na mši sv. v neděli 23. 4. od 9 hodin, kterou svým zpěvem doprovodí Sbor Arcibiskupského gymnázia v Praze, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia z Velehradu a Piarissimo – Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Plakát a podrobnosti o jednotlivých sborech najdete v dokumentu níže.