Záznam Koncertu pro českou kněžnu

V předvečer letošní slavnosti sv. Ludmily, ve čtvrtek 15. září 2022, se v našem kostele uskutečnil slavnostní koncert, na němž zazněla jazzová mše skladatele Karla Růžičky s názvem Celebration Jazz Mass. Zde vám nabízíme videozáznam koncertu. Účinkují: Lucie Silkenová, Tomáš Sýkora, Pěvecký sbor Čerchovan Číst více…

Plakátek modliteb za povolání 2022–2023

Program prvních pátků do srpna 2023

První pátky v měsíci u sv. Ludmily tradičně patří modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a farností, mše sv. budou sloužit biskupové, představitelé řeholních společenství nebo rektor semináře. Datum Kdo vede adoraci Mši sv. slouží Číst více…