Spolek přátel přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech vydal nové CD, na kterém jsou skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, S. Karg-Eberta, F. Mendelsohna-Bartholdyho a O. Ravanella hrané na našich obnovených varhanách v interpretaci Jakuba JANŠTY.

CD v ceně 250 Kč jsou v prodeji v sakristii a ve všedních dnech u vchodu našeho kostela. Koupí tohoto CD podpoříte unikátní svatoludmilské varhany.

Kategorie: Aktuality