13. června 2020 přistoupili čtyři mladí křesťané ke Stolu Páně. Mší svatou je doprovázelo znamení duhy. V křesťanské symbolice to naznačuje smlouvu mezí Hospodinem a člověkem – Smlouvu novou a věčnou.