Při nedělní mši sv. v 11 hodin dne 19. září byla představena pamětní mince vydaná Spolkem přátel kostela sv. Ludmily k příležitosti 1100. výročí umučení této světice. Zde si můžete přečíst proslov k představení mince od zástupkyně spolku Ivy Rosario a prohlédnout si fotografie z této akce.

Vážení hosté, milí přátelé,

tento rok slavíme velké 1100. výročí mučednické smrti kněžny svaté Ludmily. Při této příležitosti se Spolek přátel kostela svaté Ludmily rozhodl vytvořit jubilejní pamětní medaili, která by symbolicky vyjádřila hluboké duchovní spojení života a smrti sv. Ludmily s naším farním kostelem, zasvěceným této významné patronce českého národa. Při příležitosti svátku svaté Ludmily, který jsme oslavili před třemi dny, bych ráda jménem spolku přátel našeho kostela představila tuto medaili našemu duchovnímu pastýři Otci Jakubovi, příslušníkům naší farnosti a vlastně i všem věřícím a celé širší české veřejnosti. Je nám všem velkou ctí a upřímným potěšením, že naše pozvání zúčastnit se této radostné události přijala osobně vážená paní starostka Prahy 2, Mgr. Jana Černochová.

Mezi čestnými hosty naší dnešní slavnosti je i mladá výtvarnice Barbora Holubová, která pamětní medaili vytvořila. Než vám ji představím, dovolte mi, abych se s vámi podělila o to, jak proběhla volba zobrazení sv. Ludmily na této pamětní medaili. Naším záměrem bylo zvolit takový portrét svaté Ludmily, který by vyjadřoval těsné duchovní spojení světice s naším kostelem. Kdybychom si prohlédli venkovní i vnitřní výzdobu kostela, zjistili bychom, že je zde velký výběr možností. Jen na západní fasádě je sv. Ludmila zobrazena dvakrát – jednou podle návrhu Ludvíka Šimka nad rozetou a pak nad hlavním portálem v díle sochaře Václava Myslbeka. V interiéru kostela je pak více než šest vyobrazení naší světice buď na vitrážích, či ve formě fresek nebo plastiky, vše z konce 19. a začátku 20. století.

Nás však zaujalo unikátní a dramatické zobrazení sv. Ludmily jako mučednice pro víru svatou. Na velké vitráži v severním transeptu kostela vidíme kněžnu v okamžiku její ukrutné vraždy. Jaká je historie tohoto nejmladšího díla v kostele z roku 1950?

Na konci druhé světové války zažily tehdejší Královské Vinohrady letecký nálet a mnohé budovy byly poškozeny, včetně našeho kostela. Jen zázrakem nebyl kostel katastrofálně poničen, ale přesto výbuchy zničily mnohá originální okna, včetně monumentální vitráže Úmrtí sv. Ludmily od Františka Sequense. Na rozdíl od ostatních oken, které dostaly kopie původních děl, nebyla originální vitráž od Františka Sequense obnovena, ale našlo se jiné, monumentálnější řešení.

Byl tehdy osloven 56letý umělec a grafický ilustrátor Jaroslav Vodrážka. Byl to on, kdo vytvořil nádhernou, velkolepou a dramatickou vitráž na téma úmrtí sv. Ludmily, která je pýchou našeho kostela. Zde na plakátě vidíte obraz vitráže, ale doporučuji vám prohlédnout si vitráž osobně. Jen tak se nejen vžijete do toho dramatu mučednické smrti české kněžny, ale oceníte i uměleckou sílu díla a překrásné barvy použitého skla. Ve středové části okna jsme svědky hrozného momentu uškrcení světice. Vidíme, jak je kněžna zaskočena tlupou neznabohů při modlitbě, jak je škrcena vlastním šálem a jak se marně snaží levou rukou zadržet ruku vraha. Svícny kolem mučednice padají a pociťujeme hrozný ruch, násilí a zlo.

Ale toto velké drama neskončilo v tragédii násilné smrti. Je zde i vize naděje. Na vitráži je připomínka, že smrt je nejen konec jednoho života, ale zároveň i začátkem života druhého. Proto se nad hlavou klesající světice vznáší anděl držící vítězný věnec svatosti. Vidíme, jak duše sv. Ludmily, která je zobrazena jako královna v krásném oděvu, stoupá k nebeskému portálu, kde ji vítá Svatá Trojice – Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Zde už se svět zloby a násilí přeměňuje v majestátní, triumfální, ale i radostný vstup svaté ženy do království nebeského.

Ráda bych se ještě zmínila o jedné zajímavosti. Ve spodní části díla umělec připomněl motiv spojitosti mučednice s naším kostelem. Vidíme zde západní průčelí kostela sv. Ludmily obklopené ohnivými plameny, možná symbolicky znázorňující ničící zásah kostela či snad i pekelné zlo samotné světové války. Ale kostel a vše s ním spojené vítězně přežilo. My věřící máme právo si myslet, že se tak stalo jen díky ochraně naší patronky, svaté Ludmily. A tak i my vzneseme ke světici modlitbu z vitráže – svatá Ludmilo, oroduj za nás.

Jak vidíte, moment zavraždění sv. Ludmily z vitráže se stal inspirací pro naši pamětní medaili. Tento dramatický vyjev je unikátní, úzce spojený s naším kostelem, a je podle originálního návrhu od vynikajícího i zbožného umělce, Jaroslava Vodrážky.

Iva Rosario