V pátek 16. září 2022 u nás proběhla poutní slavnost, při níž byl kostel sv. Ludmily povýšen na baziliku minor.

V předvečer slavnosti se konal Koncert pro českou kněžnu, na němž zazněla jazzová mše Karla Růžičky „Celebration Jazz Mass“.

Samotnou poutní mši sv. sloužil v 16:30 arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner, bohoslužbu přímo přenášela televize Noe. Na jejím začátku bylo představeno apoštolské breve, jímž se kostel sv. Ludmily povyšuje na baziliku minor.

Videozáznam poutní mše sv.

Následující reportáž jste si mohli přečíst v Novinách Prahy 2 (číslo 10/2022), její autorkou je Martina Klapalová.

Na Vinohrady se sjeli poutníci z celé země

Celý kostel zpíval. Byl pátek 16. září 2022 a v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru se konala poutní slavnost k povýšení kostela na baziliku minor. Už dlouho před začátkem se na Vinohrady sjížděli poutníci ze všech koutů země. Byla to pro ně událost, takových bazilik je v Praze pouze pět.

Začala liturgie a všechny zraky se upíraly k pražskému arcibiskupovi a primasu českému Janu Graubnerovi. Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija ho přivítala v krátkém pozdravu: „Vaše Excelence, Otče arcibiskupe Jane, vítejte u nás v Praze 2. Jsem hrdá na to, že Vás tu dnes jako starostka mohu přivítat při tak vzácné příležitosti, jakou je vyhlášení kostela sv. Ludmily bazilikou minor.“

Kostel byl zaplněný do posledního místa, lidé seděli klečeli, stáli a někteří procházeli chrámovou lodí se sepjatýma rukama. Pražský arcibiskup Jan Graubner hovořil o významu sv. Ludmily, nejstarší české světice: „Její odkaz nám ukazuje, jak žít nesobecky a dívat se do budoucnosti s nadějí. Tento den, 16. září, si budeme každoročně připomínat zvláštními obřady.“

Čestný titul bazilika minor (menší bazilika) propůjčuje významným poutním kostelům papež. Proto byly na konci slavnosti odhaleny po obou stranách vstupu do kostela desky s papežským znakem. Papežský znak bude mít svatoludmilská bazilika také v logu a razítku.

Někteří z přítomných tu byli i den před tím, kdy se konal slavnostní Koncert pro českou kněžnu. V předvečer svátku sv. Ludmily zazněla Celebration Jazz Mass od Karla Růžičky.