V pondělí je památka sv.Wolfganga, biskupa.

V úterý je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Slavná mše sv. je v16.30 hodin.

Ve středu je Památka všech věrných zemřelých. Mše svaté u nás jsou ráno v 8 hodin v poledne ve 12 hodin a pak v podvečer v 16.30 hodin. V tento den se sejdeme v 15 hodin na Vinohradském hřbitově před kaplí sv. Václava a pak přejdeme ke kněžskému hrobu, kde se pomodlíme růženec.

Nezapomeňme, že můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka.

V pátek je památka sv.Karla Boromejského a zároveň  1.pátek v měsíci.. Je to Den modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. Začínáme vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní, pak v 15 hodin Korunkou Božího milosrdenství.V 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 hodin slouží mši svatou otec kardinál Dominik Duka OP.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie

Příští neděle je 32. v mezidobí.

Minulou neděli byla sbírka na misie. V naší farností se vybralo 13.739 Kč. Děkujeme za Vaší štědrost.

Připravujeme stolní kalendáře na příští rok. Vyjdou začátkem prosince a budou rezonovat výročím 130 let naší baziliky. Všechny obrázky i připomínky jsou ze života našeho kostela, který Sv. otec František povýšil na basilicu minor.

POKRAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) bude  v úterý 1. listopadu od 18.00 hodin na faře. Zájemci o křest a ostatní svátosti se mohou ještě přihlásit v sakristii a nebo u P.Jakuba.

Kategorie: Ohlášky