Ve čtvrtek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, v pátek památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a sv.Pavla. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je závěr církevního roku slavnost Pána Ježíše Krista Krále.

POKRAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv. příjmání, biřmování) pokračuje v úterý 15. listopadu od 18.00 hodin na faře.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde v úterý 15.11. v 19 hodin na faře, EKONOMICKÁ RADA druhý den, 16.11. v 19 hodin.

Mše sv. na poděkování Bohu a sv. Anežce za 33 let svobody je letos ve čtvrtek 17.11. v kostele Panny Marie Sněžné. Mši sv. v 10 hodin slouží náš arcibiskup Jan.

Srdečně vás zveme na Farní den deskových her, který se uskuteční v sobotu 19. 11. Akce začíná v 10 hodin a potrvá až do večera. Místem konání je Arcibiskupské gymnázium na náměstí Míru (učebny v přízemí). Těšit se můžete na spoustu her, mezi jinými Krycí jména, Kaskádii, Quirkle, Dixit nebo Memoarrr.

Stolní kalendáře jsou již k zakoupení buď v sakristii nebo během týdne u služby v bazilice. Kalendáře vydává naše farnost a jsou doplněny obrázky naší baziliky. Příští rok slavíme 130 ket od posvěcení. Cena kalendářů je 100 Kč.

Kategorie: Ohlášky