V pátek 10. června 2022 se kostel sv. Ludmily připojil k tradiční noci kostelů. Program se skládal z varhanního koncertu Ivy Rosario, následovaného Hudebním nokturnem v podání Flétnového kvarteta žáků konzervatoře Jaroslava Ježka. Poté si návštěvníci mohli vyslechnout stručný výklad o historii kostela a významných osobnostech, jež jsou s ním spjaté, který přednesl farář P. Jakub Berka. Poslední z hudebních vystoupení si připravila Svatoludmilská gregoriánská schola a v kulturním programu navázalo letní kino před kostelem sv. Ludmily, kde se promítal dokumentární film o premonstrátech a poté o Praze 2. Program Noci kostelů zakončila společná modlitba opět v kostele.

Kategorie: Fotogalerie