Také v roce 2022 pokračuje tradiční program prvních pátků u sv. Ludmily, spojený s modlitbami za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.

Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a rodinami, mše sv. budou sloužit biskupové, případně rektor semináře.

DatumAdoraci vedeMši sv. slouží
7. lednaŠkolské sestry sv. FrantiškaBiskup Karel Herbst
4. únoraDcery Božské láskyPan kardinál Duka
4. březnaArcibiskupský seminářP. Jan Kotas – rektor semináře
1. dubnaKřížové sestryBiskup Zdeněk Wasserbauer
6. květnaHnutí FokolárePan kardinál Duka
3. červnaNaše rodinyBiskup Václav Malý
Plakátek modliteb za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu
Kategorie: První pátky