V úterý 17. května 2022 bude v kostele sv. Ludmily od 16:30 sloužena vzpomínková mše sv. za statečného kněze a mučedníka P. Karla Kratinu (15. února 1881 – 15. února 1945) – jediného římskokatolického kněze, který byl popraven nacisty v nechvalně proslulé pankrácké sekyrárně.

Celebrantem vzpomínkové mše sv. bude P. Jakub Karel Berka, O.Praem. Po bohoslužbě (cca v 17:15) následuje obsáhlá přednáška Mgr. Michaela Soukupa, lektora dramaturgie Volksoper Wien, na téma: P. Karel Kratina – kněz, hrdina a mučedník. Posluchače seznámí s pohnutým životním příběhem tohoto statečného kněze pražské arcidiecéze a dlouholetého, mimořádně oblíbeného středoškolského katechety. Zazní zde i unikátní úsměvná vzpomínka herce Jaroslava Marvana (1901–1974) na P. Kratinu pronesená v Československém rozhlase.

Ze závěru života P. Karla Kratiny

P. Kratina byl po řadu let i spolehlivým externistou orchestru Národního divadla coby hráč na violu. Po svém penzionování v r. 1941 ještě působil ve farnosti sv. Gotharda v Praze-Bubenči.

14. srpna 1944 byl P. Kratina na bubenečské faře gestapem zatčen a odvezen do Petschkova paláce (řídící úřadovny pražského gestapa), kde byl podroben brutálnímu výslechu. Posléze byl obviněn z rozšiřování nepřátelských vtipů proti říši, ze zesměšňování A. Hitlera a K. H. Franka, ze štvavých kázání a posléze ze sabotáže, prováděné nenávistnými a štvavými výroky.

6. prosince 1944 byl P. Kratina zvláštním senátem při německém Zemském soudu v Praze odsouzen k trestu smrti. Den po tragickém náletu na Prahu – ve čtvrtek 15. února 1945, právě v den svých 64. narozenin, byl P. Kratina spolu s dalšími 12 odsouzenci po 16. hodině popraven stětím gilotinou v pankrácké sekyrárně.

P. Karel Kratina a spoluodsouzení hrdinové

Jméno tohoto ušlechtilého a obdivuhodně statečného českého kněze bohužel časem upadlo v zapomnění. Svatoludmilská farnost jeho památku připomene v roce 77. výročí jeho popravy.