Ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla , apoštolů.

1.7. je první pátek v měsíci a ten vždy patří modlitbám za kněžská a řeholní povolání í za naše rodiny. I během prázdnin vše pokračuje. Od 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, od 15.30 hodin je společná adorace. V 16.30 hodin slouží mši sv. naši kněží z farnosti.

V sobotu Vás zveme na intronizaci nového arcibiskupa do katedrály sv. Víta. V 10 hodin pan kardinál Dominik uvede svého nástupce arcibiskupa Jana Graubnera na Svatovojtěšský stolec.

Příští sobotu po odpolední mši sv. budeme uklízet kostel. Děkujeme za Vaší pomoc.

Od příští neděle – po celý červenec a srpen – je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění.

Příští neděle v 19.45 hodin na nádvoří Strahovského kláštera je Koncert 2.ročníků Strahovských nocturen. Srdečně zveme.

Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce. Děkujeme za Vaší štědrost.

Kategorie: Ohlášky