Každou neděli po mši sv .v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola pro malé i velké. Na tuto půlhodinu, kde si osvojujeme katechismus Vás srdečně zveme.

V neděli a po dvě následující naši katechumeni při mši sv. v 11 hodin budou uváděni do tajemství víry /skrutinia/.

Každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15.45 hodin se modlíme v kostele Křížovou cestu.

DUCHOVNÍ OBNOVA naší farnosti bude v sobotu 26.března od 10 hodin na faře a pro ty, kteří nemohou bude reprízována v úterý 5.dubna v 19 hodin na faře. Duchovní obnovu povede P.Cyril. Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.

Prosíme, využijte svatopostní čas ke svaté zpovědi.

V pátek je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv.je jako obvykle v 16.30 hodin

V pátek 25. března 2022, na Slavnost Zvěstování Páně, od 17 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.
K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící.
Prosím, připojte se společně podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu!
Modlitba papeže Františka ve svatopetrské bazilice od 17 hodin bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a bude jí také vysílat TV Noe.

Kategorie: Ohlášky