V pondělí je památka sv. Zdislavy. V úterý je svátek Navštívení Panny Marie a zároveň poslední Májová pobožnost. Ve středu je památka sv.Justina, mučedníka a v pátek je první pátek v měsíci. V ten den je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve středu 1.června Vás zvou naše sestry františkánky na Den otevřených dveří do Křesťanského domu mládeže.

Pomalu se blíží Noc kostelů. Program 10.června opět bude pestrý. Naše farnost poprvé uspořádá na Náměstí míru před kostelem letní kino, kde promítneme film o premonstrátech a dokument o Praze 2.

Každou neděli po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola a zároveň je příprava dětí na 1.sv.přijímání, které oslavíme v neděli 12. června při mši sv. v 11 hodin.

3.června je první pátek v měsíci, kdy od 14 hodin je adorace, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství a v 15.30 hodin je společná adorace, která vyvrcholí mši sv. kterou budeme slavit s biskupem Václavem Malým. Srdečně Vás zveme.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí velikonoční doba.

Kategorie: Ohlášky