Dnes při všech bohoslužbách slavíme svaté Tři krále. Žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty.

Po mši sv. v 11 hodin je další Nedělní škola – náboženství pro malé a velké.

V pondělí si připomínáme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš.

V pátek je první pátek v měsíci. V tento den je v naší farnosti věnován modlitbám za duchovní povolání. Začínáme ve 14 hodin, kdy vystavíme Nejsvětější Svátost Oltářní, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15.30 hodin je společná adorace, kterou povedou Školské sestry sv. Františka a v 16.30 hodin bude biskup Mons.Karel Herbst sloužit mši sv.

Ve středu 5. ledna v 16.30 hodin bude slouženo requiem za kanovníka a arciděkana Jana Máru, vyšehradského probošta a nejdéle působícího kněze v čele naší svatoludmilské farnosti. Hlavním celebrantem v den 10. výročí jeho odchodu na věčnost bude Mons. Karel Havelka, děkan kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V závěru bohoslužby osobnost P. Máry přiblíží jeho bývalý sekretář Mgr. Michael Soukup.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Při všech bohoslužbách obnovíme svůj křestní slib.

Během příštího týdne budeme potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že přispějete svým darem pro dílo Charity.

V neděli 9. ledna v 19 hodin Vás Spolek přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech zve na 3. koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS. Vstupné je dobrovolné. Přijďte a pozvěte své přátelé. Na programu je vánoční muzika a koledy.

Kategorie: Ohlášky