Také letos proběhne 15. září slavnostní koncert v bazilice Svaté Ludmily na náměstí Míru s názvem KONCERT PRO ČESKOU KNĚZNU. Tento koncert již každoročně pořádá Městská část Praha 2 a Římskokatolická farnost u Baziliky sv. Ludmily na Vinohradech.

Letos vystoupí orchestr a sbor HARMONIA PRAGA se svými sólisty (N. Šmausová – soprán, J. Horáková – alt, O. Holub – tenor, P. Kšica – bas) pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka.

Dramaturgie koncertu byla zvolena tak, aby důstojně oslavila tento svátek, který si každoročně připomínáme.

Nejprve zazní Gloria in D Antonia Vivaldiho. Celá skladba je vznešenou oslavou Boha. Střídají se v ní části sborové a sólové. Dvanáctidílné Gloria je zakončeno monumentální fugou.

Dále zazní druhá a třetí věta z Houslového koncertu A dur skladatele 18. století Ch. de Saint Georges, v němž se jako sólista představí dlouholetý koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilimec. Tento koncert má lyrickou druhou větu, která je postavena na zpěvnosti sólových houslí. Třetí věta je klasické rondo s virtuozními prvky.

Program završí Missa in G France Schuberta. Tato mše je koncipována ještě podle staršího úzu, kdy je Sanktus a Benediktus oddělen. Celá skladba je zajímavá jak harmonicky, tak melodicky a dává možnost vyniknout sólistům, sboru i orchestru. Tato Schubertova hudba plně podtrhuje text mešního Ordinaria a má v sobě silnou filozofickou hloubku.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na probíhající opravy baziliky.