Koncert pro českou kněžnu 2023

Také letos proběhne 15. září slavnostní koncert v bazilice Svaté Ludmily na náměstí Míru s názvem KONCERT PRO ČESKOU KNĚZNU. Tento koncert již každoročně pořádá Městská část Praha 2 a Římskokatolická farnost u Baziliky sv. Ludmily na Vinohradech. Letos vystoupí orchestr a sbor HARMONIA PRAGA se svými sólisty (N. Šmausová – soprán, J. Horáková – alt, O. Holub – Číst více…

Bazilika sv. Ludmily s náměstím Míru

Oslavy 130 let baziliky sv. Ludmily

Zveme vás na oslavy 130. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech. V pátek 15. září se od 19 hodin koná Koncert pro českou kněžnu, v sobotu 16. září se od 16:30 uskuteční slavná mše sv. ke cti sv. Ludmily, kterou bude celebrovat apoštolský nuncius, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Fotoreportáž z Noci kostelů

Prostřednictvím několika fotografií si můžete připomenout letošní Noc kostelů u sv. Ludmily, které se zúčastnilo kolem 3 500 návštěvníků. Dále nabízíme amatérský videozáznam vystoupení ženské gregoriánské scholy od sv. Ludmily.

V bazilice zazní Beethovenova Mše C dur

Srdečně vás zveme na koncert Pěveckého sboru ČVUT a Pražských pěvců v pátek 16. června. V jejich podání v bazilice sv. Ludmily zazní Mše C dur od Ludwiga van Beethovena. Sólových partů se ujmou Klára Muknšnáblová, Natália Zmrhalová, Filip Šťovíček, Daniel Pinc a Marie Pochopová. Koncert v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná v 19:30. Vstupné je dobrovolné, v doporučené výši Číst více…

Vystoupení pěveckých sborů církevních gymnázií

Srdečně vás zveme na mši sv. v neděli 23. 4. od 9 hodin, kterou svým zpěvem doprovodí Sbor Arcibiskupského gymnázia v Praze, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia z Velehradu a Piarissimo – Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Plakát a podrobnosti o jednotlivých sborech najdete v dokumentu níže.

Lednový první pátek s doprovodem sboru Cantus Amici

O slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) v pátek 6. ledna 2023 se bude konat pravidelný program prvních pátků u sv. Ludmily. Společnou adoraci od 15:30 povedou Školské sestry sv. Františka. Mši sv. od 16:30 bude celebrovat Mons. Karel Herbst a hudbou ji doprovodí smíšený chrámový pěvecký sbor Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského. Během bohoslužby zazní Číst více…