Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin.

Bazilika ve všední dny od 10.července do 28. července je přístupná do 20 hodin. V 15 hodin je komentovaná prohlídka.

V pondělí je svátek sv.Tomáše, apoštola, v úterý památka sv.Prokopa, opata, ve středu je slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, ve čtvrtek je památka sv .Marie Goretti, panny a mučednice. V sobotu je památka Panny Marie.

V pátek je 1. pátek v měsíci a ten i během prázdnin má svůj duchovní program, který připravuje naše farnost. Ve 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství, v 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 je mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Mši sv. bude slavit P.Pavel Křížek s P.Jakubem, a P.Cyrilem.

V úterý 4.července je tomu rok, co Svatý otec František podepsal dekret o povýšení našeho chrámu na baziliku minor. V tento den můžeme získat plnomocné odpustky. Pokud se zúčastníme mše sv. se svatým přijímáním, v okruhu 14 dnů jsme si vykonali sv. zpověď, pomodlíme se Vyznání víry, modlitbu Otče náš, a Zdrávas Maria na úmysl sv. Otce. Využijte této milosti.

V úterý 4.července v 18 hodin na faře je další setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. Scházíme se každých 14 dnů i během léta.

Kategorie: Ohlášky