Dnes při mši sv. 11 hodin účinkují umělci italského orchestru GIOVANILE IN ARTE DI FORLI.

Dnes po mši sv. v 11 hodin otevíráme již třetí ročník naší Nedělní školy / půlhodinka s katechismem/.

Ve středu 13.9 ve 20 hodin je krátké setkání Pastorační a Ekonomické rady.

V úterý je památka Jména Panny Marie, ve středu památka sv.Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Ve čtvrtek je svátek Povýšení Svatého Kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné a v sobotu je slavnost naší sv.Ludmily.

Příští neděle je 24.v mezidobí. Mše sv. jsou jako obvykle v 9, v 11 a v 16. 30 hodin

Dnes v 19 hodin začíná 5.ročník našeho varhanního festivalu NEDĚLNÍ VARHANNÍ HUDBA.

Zveme Vás na oslavy sv. Ludmily. V předvečer, v pátek 15.září v 19 hodin je velký koncert Pro českou kněžnu a v sobotu v 16.30 hodin apoštolský nuncius arcibiskup Okolo bude sloužit slavnostní mši sv. Všechny Vás zveme, přijďte, pozvěte své přátelé. V tento den je možné získat plnomocné odpustky. Po celý tento týden se společnou modlitbou – novénou ke sv.Ludmile, připravujeme.

Sbírku, kterou vykonáme během svátečních dnů věnujeme na stávající opravy.

_______________________________________________________________________________________________________

P R O S Í M, POMOZTE BAZILICE SV. LUDMILY

                Nyní probíhá generální oprava velké rozety na průčelí naší baziliky. Současně se opravují kamenné prvky se zasíťováním proti holubům.  Rozebraly se varhany, postavilo se lešení, připravuje se dokončení třetího varhanního manuálu a začíná výměna střešní krytiny nad presbytářem.  

              Z počátku se uvažovalo o nejnutnějších opravách, na co stačil rozpočet to je 50% stát  a 50% my věřící. Ale při zahájení prací, při stavbě lešení a cenách materiálu jsem došel k názoru, že pokud zůstaneme u stávajícího návrhu, při dalších etapách se vše mnohonásobně prodraží. Proto jsem přistoupil k risku obnovit, co bude možné, aby obnova byla kompletní. Je to zátěž pro farnost … Proto se obracím na Vás, podnikatele, přátele, mecenáši, pomozte sv. Ludmile.

               Obnova baziliky a  krása v ní je pak cestou k nitru člověka.

Jak můžete pomoci ?

   1/   darem na účet farnosti 4387957349/0800

   2/   do pokladny v bazilice

   3/   osobně kněžím  farnosti

                Děkujeme za Vaše porozumění, velkorysost a pomoc.

P.Mgr. Jakub Berka OPraem., farář a rektor baziliky

Kategorie: Ohlášky