Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem budou dary a symboly Ducha Svatého.

Katechumenát v naší farnosti
V  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V úterý, 6.června v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce.

Zítra ve Svatodušní pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve. V úterý je památka sv.Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

V pátek je první pátek v měsíci. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství. Společná adorace je od 15:30 hodin. Mši sv. od 16:30 hodin bude sloužit biskup Václav Malý.

NOC KOSTELů začíná v pátek 2.června od 18 hodin. Celý pestrý program je na vývěsce a na našem webu. Srdečně Vás zveme.

Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Kategorie: Ohlášky