Nedělní bohoslužby v  srpnu jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin.

Bazilika ve všední dny v srpnu je přístupná do 20 hodin.

V pondělí je památka sv.Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. V úterý památka sv.Dominika, zakladatele řádu kazatelů. Ve středu je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, ve čtvrtek je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka, v pátek sv.Kláry. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 19.v mezidobí.

V současné době probíhají na naší bazilice i v naší bazilice opravy. Restaurují se kamenné prvky, opravuje se celá rozeta, velké varhany jsou rozebrány a v tomto týdnu se začne opravovat střecha. Tyto práce v žádném případě nenarušují chod naší baziliky. Pamatujte, prosíme, na nás, aby se dílo obnovy podařilo.

Kategorie: Ohlášky