Ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 vás zveme dnes na Novoroční koncer v 18 hodin. Vystoupí na něm soubor HARMONIA PRAGA pod vedením Štefana Britvíka. Zazní díla klasických skladatelů, jako jsou Händel, Vivaldi, Purcell, Mozart či Teml, ale také pásmo vánočních koled.

V pondělí je památka sv.Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve.
V úterý je památka Nejsvětějšího jména Ježíš. V pátek je první pátek v měsíci.

Na Silvestra v dopoledních hodinách přešel na druhý břeh života Sv.otec Benedikt XVI. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

O slavnosti Zjevení Páně (lidově Tří králů) v pátek 6. ledna 2023 se bude konat pravidelný program prvních pátků u sv. Ludmily<https://ludmilavinohrady.cz/zivot-farnosti/pravidelne-bohosluzby/#prvni-patky>. Společnou adoraci od 15:30 povedou Školské sestry sv. Františka. Mši sv. od 16:30 bude celebrovat Mons. Karel Herbst a hudbou ji doprovodí smíšený chrámový pěvecký sbor Cantus Amici<https://sites.google.com/site/cantusamicipraha/> pod vedením Lukáše Dobrodinského. Během bohoslužby zazní Missa solemnis Jana Nepomuka Škroupa a další duchovní skladby. Všichni jste srdečně zváni.
Budeme při při mši sv. žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty.

V neděli 8.ledna je svátek Křtu Páně. Mše sv. v 9 hodin bude v latinském jazyce.

Večer 8.ledna v 19 hodin Vás zveme již na 4. Koncert na závěr Vánoc . Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHAS SINGERS. Koncert pořádá nás Spolek přátel baziliky.

Čím jsme žili v loňském roce, tolik významném pro nás

Náš kostel byl Sv.otcem Františkem povýšen na baziliku. Vše má nyní úplně jiný rozměr…Žili jsme bohatým a požehnaným liturgickým životem. Díky našim varhaníkům, zpěvákům, gregoriánské schole a všem pomocníkům v čele s paní kostelnici. Díky Pastorační a ekonomické radě.
Pokřtili jsme děti i dospělé. Křtů bylo 42. Svátost manželství si udělilo 15 párů. Na poslední cestě života jsme doprovodili 14 našich zesnulých přátel
Konaly se výstavy a řada krásných koncertů. Opravili jsme další část soklu baziliky, vyčistily se půdní prostory a sklep fary, vyčištěna byla i krypta baziliky. Vymaloval se vestibul a boční kaple, kde se připravuje kadidlo na bohoslužbu. Křestní kaple se dala do původního stavu. Bazilika byla vybavena novým osvětlením. Chrám je denně zdarma přístupný. Děkujeme Vám všem, štědrým dárcům, mecenášům, děkujeme i Městské části, která se finančně podílela na osvětlení. Díky Vám! Pán Bůh ví a spravedlivě odmění.

V příštím roce slavíme 130 let od posvěcení kostela, nyní baziliky. Plánujeme generální opravu velké rozety. Kvůli tomu se musejí rozebrat varhany. Bude to nesnadný úkol. Budeme opravovat poškozené kamenné prvky na bazilice a začne 1.etapa výměny střešní krytiny.
Bez Vaší pomoci a pomoci státu se neobejdeme.
Prosíme, abyste byli s námi.

Kategorie: Ohlášky