Dnes vykonáme sbírku pro církevní školství.

V úterý je památka sv.Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů lékařů a lékárníků. Ve středu je památka sv.Vincence z Paula, kněze.

Ve čtvrtek je slavnost sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Zveme na pouť do Staré Boleslavi a nebo do naší katedrály. Program je na vývěsce.

V pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. V sobotu sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.

Příští neděli 1.října v 11 hodin při mši sv. otevíráme jubileum naší baziliky. Při mši sv. v 11 hodin bude žehnání jubilejního svatoludmilského vína.

Dnes po mši sv. v 11 hodin bude další pokračování naší Nedělní školy. Tématem jsou Dějiny spásy. Příští neděli 1.října a další 8.října Nedělní škola nebude.

Dnes v 19 hodin Vás zveme na další koncert našeho festivalu NEDĚLNÍ VARHANNÍ HUDBA.

OSLAVY 130 LET OD POSVĚCENÍ BAZILIKY SV. LUDMILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH

Neděle 1.10. v 11 hodin při mši sv. žehnání svatoludmilského vína
Středa 4. 10 ve 13 hodin „Já hledala zář toho jitra“ – hudebně dramatický pořad o sv Ludmile
Sobota 7.10 v 19 hodin „130 let jsme s Vámi“ – slavnostní koncert k jubileu
Neděle 8.10 ( v den výročí) v 11 hodin slavná mše sv. s arcibiskupem Janem Graubnerem
Pondělí 9.10. od 10 do 15 a od 18 do 21 hodin výstava v bazilice „ Z pokladů sv.Ludmily.

Neděle 29.10. v 11 hodin – závěr oslav jubilea – Missa in Es Karla Martínka

———————–

P R O S Í M, POMOZTE BAZILICE SV. LUDMILY

                Nyní probíhá generální oprava velké rozety na průčelí naší baziliky. Současně se opravují kamenné prvky se zasíťováním proti holubům.  Rozebraly se varhany, postavilo se lešení, připravuje se dokončení třetího varhanního manuálu a začíná výměna střešní krytiny nad presbytářem.  

              Z počátku se uvažovalo o nejnutnějších opravách, na co stačil rozpočet to je 50% stát  a 50% my věřící. Ale při zahájení prací, při stavbě lešení a cenách materiálu jsem došel k názoru, že pokud zůstaneme u stávajícího návrhu, při dalších etapách se vše mnohonásobně prodraží. Proto jsem přistoupil k risku obnovit, co bude možné, aby obnova byla kompletní. Je to zátěž pro farnost … Proto se obracím na Vás, podnikatele, přátele, mecenáši, pomozte sv. Ludmile.

               Obnova baziliky a  krása v ní je pak cestou k nitru člověka.

Jak můžete pomoci ?

   1/   darem na účet farnosti 4387957349/0800

   2/   do pokladny v bazilice

   3/   osobně kněžím  farnosti

                Děkujeme za Vaše porozumění, velkorysost a pomoc.

P.Mgr. Jakub Berka OPraem., farář a rektor baziliky

Kategorie: Ohlášky