Život v naší bazilice sv.Ludmily od 10.neděle v mezidobí k jedenácté…

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin.  Katechumenát v naší farnostiV  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V úterý 20.června v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce. V pondělí je památka  bl.Marie Antoníny Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od slavnosti Nejsvětější Trojice k desáté neděli v mezidobí…

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem bude příprava k Eucharistii. Katechumenát v naší farnostiV  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V úterý, 6.června v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce. V pondělí je Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od Hodu Božího Svatodušního k slavnosti Nejsvětější Trojice…

Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem budou dary a symboly Ducha Svatého. Katechumenát v naší farnostiV  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 5.neděle velikonoční k šesté…

Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, v pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha. Mše sv. v katedrále je v 18 hodin. Upřímně Vás zve náš otec arcibiskup Jan. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře, k páté velikonoční…

Dnes při všech bohoslužbách prosíme za nová kněžská a řeholní povolání. V pondělí je 1.máj, památka sv.Josefa, dělníka, v úterý je památka Přenesení ostatků našeho sv.Norberta. Ve středu je svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů. Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin Přijměte pozvání na náš pravidelný duchovní Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od neděle Božího milosrdenství ke třetí neděli velikonoční…

Dnes po mši sv. v 11 hodin je další pokračování naší Nedělní školy. Vice pohovoříme o Velikonocích. V sobotu 22.dubna v 10 hodin je slavná mše svatá u příležitosti 1050 let založení pražského biskupství. Otec arcibiskup Jan za účasti mnoha biskupů Vás zve v tento den do katedrály. Zároveň oslavíme osmdesátiny pana kardinála Dominika Duky OP. Číst více…

SVATÝ TÝDEN  v naší bazilice sv. Ludmily

Na našich webových stránkách www.ludmilavinohrady.cz najdete všechny podrobné informace o životě naší farnosti. U vchodu na lavicích je farní list  DOBRÁ ZPRÁVA Květná neděle – při všech bohoslužbách žehnáme ratolesti. Prosíme přineste si je a pamatujte na ty, kteří je nemají. Při mši svaté v 11 hodin a v 16:30 hodin jsou zpívané pašije, v 15:45 hodin Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 4.neděle postní k páté…

Dnes je 4. neděle postní zvaná Leatare. Na oltáři se objevují květiny a kněží oblékají růžový ornát. Velikonoce se blíží… Zítra v pondělí liturgicky oslavíme sv.Josefa, snoubence Panny Marie. V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15.45 hodin se modlíme v bazilice Křížovou cestu. Dnes po mši sv. v Číst více…