„Pocta umělcům“ je výstava portrétů umělců, kteří měli a mají vztah k našemu kostelu. Na vernisáži fotografií Jakuba Ludvíka kromě duchovního slova zazněl umělecký přednes herečky Hany Maciuchové, zpěv Světlany Nálepkové a Petry Hapkové, dcery skladatele Petra Hapky, který jako chlapec u sv. Ludmily ministroval.

Kategorie: Výstavy