K ránu 22. prosince přešel na věčnost přítel naší farnosti, akolyta a lektor, herec Miroslav Gabriel Částek. Do poslední chvíle sloužil Božímu slovu a interpretaci krásných duchovních textů. Byl nestorem divadla jednoho herce. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí!

Vinohradská farnost sv. Ludmily

P. S. Naposledy u nás účinkoval při bohoslužbě na slavnost Ježíše Krista Krále.

Kategorie: Aktuality