Během varhanářských prací ve velkých varhanách na konci ledna bylo zjištěno popraskání skel v rozetě. Pravděpodobně ho zavinily otřesy oken způsobené pyrotechnikou během silvestrovských oslav. (19. prosince 2021, kdy proběhlo ladění varhan před Vánoci, žádná závada pozorována nebyla.)

Vážnějšímu poškození zřejmě zabránil banner instalovaný z venkovní strany rozety v roce 2021 u příležitosti 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Nyní tedy banner zůstává na místě a slouží k ochraně interiéru kostela a zejména varhan před povětrnostními vlivy. K tomu máme i kladné vyjádření dr. Koukala, specialisty na hudební památky z Národního památkového ústavu.

Průčelí kostela s bannerem zakrývajícím rozetu. Foto: Jaroslav Poborský

V současnosti se připravuje generální oprava celé rozety, která se snad bude moci uskutečnit na podzim 2022. Kvůli této opravě bude nutné rozebrat a zabezpečit velkou část nedávno restaurovaných varhan. Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou 500 tisíc Kč. Návštěvníky kostela i náměstí Míru tedy prosíme o trpělivost se současným stavem.

Při této příležitosti bychom se s vámi rádi podělili o fotografie z instalace banneru, kterou zajistil pan Jan Mikeš s přáteli.

Instalace banneru. Foto: Jakub Berka