Po celý červenec a srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nejsou. Jsou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění.

V pondělí 11.7. je svátek sv.Benedikta, opata, patrona Evropy, ve čtvrtek je svátek bl.Hroznaty, mučedníka. V pátek 15.7. je památka sv.Bonventury, biskupa a učitele Církve. V sobotu 16. 7. je památka Panny Marie Karmelské.

Příští neděle je 16.v mezidobí.

V pátek 22. 7. je svátek sv. Marie Magdalény, v sobotu svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Další neděle je 17.v mezidobí.

V pondělí 25.7. je svátek sv. Jakuba, apoštola, v úterý 26.7. památka sv.Anny a sv.Jáchyma, rodičů Panny Marie. Ve středu památka sv.Gorazda a druhů, v pátek sv. Marty, Marie a Lazara.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

V neděli 31.7., kdy oslavíme 18.neděli v mezidobí je poutní slavnost v kostele sv.Ignáce na Karlově náměstí.

Kategorie: Ohlášky