Kněží, kteří byli vysvěceni v roce 1988 se v úterý 27. června ve 12 hodin sejdou v naší bazilice sv. Ludmily, aby poděkovali při mši sv. za 35 let svého kněžství. Děkovnou bohoslužbu s nimi bude slavit jejich bývalý rektor semináře a nynější biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Zveme všechny přátelé zblízka i zdaleka.

Kategorie: Bohoslužby