Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin.

Bazilika ve všední dny od 10.července do 28. července je přístupná do 20 hodin. V 15.30 hodin je krátká komentovaná prohlídka. Přihlaste se u průvodce Lukáše.

V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, v pátek je památka bl.Hroznaty, premonstráta a mučedníka. V sobotu je památka sv.Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

16. července je patnáctá neděle v mezidobí.

V pondělí 17.července je památka bl.Česlava a sv.Hyacinta, kněží, v pátek sv.Vavřince z Brindisi. V sobotu svátek sv.Marie Magdalény. A následující neděle je 16. v mezidobí.

V pondělí 24.července je památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze, v úterý svátek sv.Jakuba, apoštola.Ve středu památka sv.Anny a sv.Jáchyma, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek památka sv.Gorazda a druhů.V sobotu 29.července je památka sv.Marty, Marie a Lazara.

30.července je 17. neděle v mezidobí. Poslední červencový den, v pondělí je památka sv.Ignáce z Loyoly, kněze zakladatele Jezuitského řádu.

Kategorie: Ohlášky