Nedělní bohoslužby v  srpnu jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin.

Bazilika ve všední dny v srpnu je přístupná do 20 hodin.

 Poslední červencový den, v pondělí je památka sv.Ignáce z Loyoly, kněze zakladatele Jezuitského řádu. V úterý je památka sv.Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladatele Redemptoristů, ve středu je památka sv. Petra Juliana Eymarda, kněze, zakladatele Eucharistiánů.

V pátek je památka sv.Jana Marie Vianneye, kněze, patrona kněží.

V pátek je 1. pátek v měsíci a ten i během prázdnin má svůj duchovní program, který připravuje naše farnost. Ve 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství, v 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 je mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Mši sv. bude slavit  P.Jakub s P.Pavlem a P.Cyrilem.

V sobotu je památka Panny Marie Sněžné.

Příští neděli je svátek Proměnění Páně.

V úterý 1.srpna v 18 hodin je na faře další pokračování přípravy na svátosti.

V současné době probíhají na naší bazilice i v naší bazilice opravy. Restaurují se kamenné prvky, opravuje se celá rozeta, velké varhany jsou rozebrány a v tomto týdnu se začne opravovat střecha. Tyto práce v žádném případě nenarušují chod naší baziliky. Pamatujte, prosíme, na nás, aby se dílo obnovy podařilo.

Kategorie: Ohlášky