V pondělí je památka sv.andělů strážných, ve středu památka sv.Františka z Asissi, ve čtvrtek je památka sv.Faustiny Kowalské, řeholnice. V sobotu je památka Panny Marie Růžencové.

Na první pátek v 16.30 hodin k nám zavítá otec kardinál Dominik Duka OP a bude slavit mši sv. za nová kněžská, řeholní povolání a rodiny. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. V 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15.30 hodin je společná adorace a v půl páté mše sv. s otcem kardinálem.

Po celý měsíc říjen se půlhodiny před mší sv. modlíme svatý růženec.

V úterý 3.října v 18 hodin na faře je další setkání zájemců o svátosti.

Nedělní škola dnes i příští neděli nebude. Vrátíme se k ní až 22.října.

OSLAVY 130 let od posvěcení naší baziliky začínají dnes po mši sv. v 11 hodin, kdy požehnáme jubilejní víno. Ve středu 4. října ve 13 hodin je dramatický pořad o sv.Ludmile, v sobotu v 19 hodin slavnostní koncert a v neděli v 11 hodin otec arcibiskup Jan s námi bude slavit děkovnou mši sv. Přijďte a pozvěte své přátelé. Po mši sv. bude před bazilikou přátelské setkání.

Mše sv. v 9 hodin výjimečně nebude.

V pondělí od 10 hodin do 21 hodin bude v bazilice výstava “Z pokladů sv.Ludmily”. I když vše bude hlídat naše policie, přesto potřebujeme dobrovolníky, kteří by pomohli organizovat návštěvníky. Přihlaste se, prosím, u faráře P.Jakuba. Děkujeme.

Všechny podrobné informace jsou na webu farnosti i na plakátech.

Dnes v 19 hodin je závěrečný koncert našeho 5. varhanního festivalu. Zazní krásné skladby pro varhany a flétnu.

Kategorie: Ohlášky