Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin

V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, v pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha. Mše sv. v katedrále je v 18 hodin. Upřímně Vás zve náš otec arcibiskup Jan. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské.

Zítra v 15.45 hodin je před naší bazilikou modlitba za oběti všech válek, pak v 16.30 hodin je mše svatá.

Příští neděle je 6. velikonoční.

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin.

BIŘMOVÁNÍ v naši farnosti
V pátek 12. 5 . při mši sv. v 16.30 hodin otec biskup Václav Malý udělí svátost biřmování našim mladým farníkům.


Katechumenát v naší farnosti
V úterý 9.května od 18 hodin na faře je první setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. Prosíme o včasné přihlášení.

  

Kategorie: Ohlášky