V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin. Tématem bude příprava k Eucharistii.

Katechumenát v naší farnosti
V  každé úterý jedenkrát za 14 dní od 18 hodin na faře je pravidelné setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. V úterý, 6.června v 18 hodin je další pokračování. Setkání je otevřené pro všechny zájemce.

V pondělí je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka, patrona Německa. V úterý je slavnost našeho sv. otce Norberta, zakladatele našeho řádu. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Zveme Vás v tento den k prožití této slavnosti do katedrály sv.Víta. Mše sv. začíná v 17 hodin. V sobotu je památka Panny Marie.

Příští neděle je 10. v mezidobí.

Děkujeme za organizaci NOCI KOSTELů našemu společenství maminek. Děkujeme paní Beatrix, oběma Monikám, Kláře a mladým křesťanům naší farnosti…Děkujeme všem interpretům: Ivě Rosario a Jakubu Šimkovi a naší Ženské gregoriánské schole za velmi krásný zpěv. Během večera naší baziliku navštívilo kolem 3.500 hostů.

+

Kategorie: Ohlášky