23. 6. 2019 jsme prožili první svaté přijímání dětí naší farnosti. Mottem celé slavnosti a symbolem byl starokřesťanský motiv motýla, což znamená, že všichni budeme vzkříšeni.