Život naší farnosti od 23.neděle v mezidobí až ke dvacáté páté…

Dnes v 9 hodin je mše sv. v latinském jazyce. Dnes v 19 hodin začíná 4.ročník našeho varhanního festivalu. Za naše varhany usedne Svatovítský varhaník Josef Kšica. Zítra, v pondělí, v úterý a ve středu dopoledne je náš kostel z důvodu natáčení filmu o Anně Frankové uzavřen. Mše sv. v pondělí bude v kostele sv.Mikuláše ve Vršovicích v 16.30 hodin a v Číst více…

Život naší farnosti během srpna…

Po celý srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění. V pondělí je památka sv. Alfonse Marie z Liguori, v úterý sv. Juliana Eymarda, kněze, ve čtvrtek je památka sv.Jana Marie Vianneye, patrona kněží. V pátek je památka Panny Číst více…

Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

Po celý červenec a srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění. Dnes v 19.45 hodin na nádvoří Strahovského kláštera je Koncert 2.ročníků Strahovských nocturen. Srdečně zveme. V pondělí je památka sv.Prokopa, opata, v úterý je Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice ke dvanácté neděli v mezidobí…

Velké poděkování patří naším milým farníkům při organizaci NOCI Kostelů. Během pestrého programu náš chrám navštívilo cca 2.800 návštěvníků. Dnes při mši sv. v 11 hodin oslaví 3 děti z naší farnosti své 1.sv.přijímání. Zítra je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Zveme Vás do Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Seslání Ducha Svatého k slavnosti Nejsvětější Trojice…

Zítra je slavnost sv. Norberta, zakladatele našeho řádu, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Barnabáše, apoštola. Příští neděli na Nejsvětější Trojici v 11 hodin bude křest a 1.svaté přijímání dětí naší farnosti. Zveme na tuto slavnost všechny děti. Mše sv. bude patřit právě jim. V ten den uzavřeme naší Číst více…

Život naší farnosti od 7.neděle velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha Svatého…

V pondělí je památka sv. Zdislavy. V úterý je svátek Navštívení Panny Marie a zároveň poslední Májová pobožnost. Ve středu je památka sv.Justina, mučedníka a v pátek je první pátek v měsíci. V ten den je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Ve středu 1.června Vás zvou naše sestry františkánky na Den otevřených dveří do Křesťanského domu mládeže. Číst více…