Koncert pro českou kněžnu

Dvořákův symfonický orchestr pod vedením dirigentů Jaroslava Vodňanského a Felixe Slováčka ml. zahrál v neděli 5. září 2021 na počest svaté Ludmily. V letošním roce od její mučednické smrti uplynulo 1100 let. Přítomné diváky slavnostního koncertu přivítal P. Jakub Berka, farář farnosti sv. Ludmily. Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová v proslovu zmínila historický, společenský, ale také Číst více…

Úvahy o čtverci – výstava obrazů Jana Samce

Výstava obrazů Jana Samce v kostele sv. Ludmily začala v období epidemické uzávěry, a proto se nemohla konat veřejná vernisáž. V pondělí 31. 5. 2021 se uskutečnila dernisáž výstavy, které se zúčastnil sám akademický malíř Jan Samec, který osobně povyprávěl o své umělecké tvorbě.